• BEREIKBAAR van 8:00 - 21:00 uur
  • VOORRAADHOUDEND
  • TECHNISCHE ONDERSTEUNING
  • RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT
  • TRACK AND TRACE MOGELIJK
  • BEREIKBAAR van 8:00 - 21:00 uur
  • VOORRAADHOUDEND
  • TECHNISCHE ONDERSTEUNING
  • RECHTSTREEKS VAN FABRIKANT
  • TRACK AND TRACE MOGELIJK

Energy Management System


Beschrijving

Werkt met alle energieleveranciers

Altijd de goedkoopste prijs voor energie

Beter voor de planeet


Dit Energy Management System is nu beschikbaar voor omvormers van Deye, K-star en Growatt. Geen beperkingen in grote van omvormers of batterijenopslag.


Het Energy Management System is een slimme oplossing om op een efficiënte manier stroom in te kopen en te verkopen. Met een dynamisch energiecontract kunt u op de energiebeurs stroom inkopen en verkopen via uw energieleverancier.

Stroomprijzen zijn afhankelijk van het weer en vraag en aanbod, en het EMS systeem zal stroom aankopen op basis van deze prijsstelling. Hiermee kunt u aanzienlijke kosten besparen. Het EMS kan alle aan de omvormer gekoppelde apparaten en hun energieverbruik slim aansturen. In combinatie met een thuisbatterij kan het systeem ervoor zorgen dat u optimaal profiteert van de laagste energieprijzen.


Voor particulieren is er de mogelijkheid om de BTW op de aankoop van het EMS, de thuisbatterij, een mogelijke omvormer en installatiekosten terug te vorderen bij de belastingdienst. Dit kan door een eigen aanvraag in te dienen of door het uit handen te laten nemen door de Centrale (eenmalig 99 euro excl. btw).


De mogelijkheden van een Energy Management System


Bespaar op energiekosten, met een eigen batterijopslag zijn er direct begrote besparingen mogelijk op uw energierekening door met slimme software op de juiste momenten stroom in te kopen.

Peak shaving, voorkomt dat er over de afgesproken leveringswaarden met een energieleverancier worden overschreden (kan boetes voorkomen). Hiervoor kan een fusegard worden gebruikt, welke ook de hoofdzekering tegen overbelasting kan beschermen.

Load shifting, Hiermee kan er energie worden ingekocht op de rustige goedkope uren. Deze tarieven zijn vaak veel voordeliger.

Net congestie. Dit kan voorkomen worden door energie af te nemen op de rustige uren en deze te gebruiken bij grotere vraag. Bijvoorbeeld piekmomenten voor laden van (vracht)auto’s.

Stilstand schade. Met een eigen batterijopslag bent u niet afhankelijk van het net. Ook niet wanneer netbeheerders vragen om werkzaamheden te beperken of te staken in verband met overbelasting netwerk (bv bij de grote dagelijkse vraagmomenten vanuit particulieren)

Gebruik van eigen opgewekte groene energie vergroten. Indien er zonnepanelen of windmolen(s) aanwezig zijn kan deze opgewekte energie langer of later zelf worden gebruikt. Waardoor er minder energie hoeft te worden ingekocht en de maandlasten voor energiegebruik afnemen.

Uitschakelen zonnepanelen. Indien er negatieve stroomprijzen zijn en de eigen batterijen zitten vol, kan de slimme software automatisch de zonnepanelen uitschakelen waardoor er geen geld hoeft te worden betaald voor terug levering.

Maakt gebouwen verder energieneutraal. Met de opslag van de eigen opgewekte groene energie hoeft er minder energie te worden ingekocht, hier wordt een gebouw energie neutraler en is goed voor het energielabel.

Elektrisch rijden en laadpalen. Door het toenemend gebruik van elektrische voertuigen, zullen er meer piekmomenten op het stroomnet gaan ontstaan. Mogelijk dat de extra elektrische voertuig dan niet kan worden geladen. Of bij gebruik van snel laders kan de netaansluiting verzwaard moeten worden, wat in de meeste gevallen een onmogelijke opgave is.

Warmtepompen. Deze kunnen een hoog piekverbruik hebben, waardoor er een zwaardere duurdere aansluiting gewenst kan zijn. Dit kan worden voorkomen door voor de piek de slimme software met de batterijenopslag te gebruiken.

Handelsmogelijkheden. Met de juiste ingebouwde software, kan een batterijcontainer handelen in stroom. Doordat de stroomprijzen 24 uur van tevoren bekend zijn, kan er met de software gebruik worden gemaakt van de verschillen in prijs over de dag. Door te verwachten extra aanbod van zonne- en windenergie zullen de prijsverschillen toenemen. Tevens zijn er handelsmogelijkheden op de onbalans- en kwartiermarkt als uw energiemaatschappij deze aanbiedt.Uitleg van het Energiy management systeem

Typische zonnige dag zonder thuisbatterij

Op een typische zonnige dag zonder thuisbatterij verwijst de zonneproductie in de grafiek naar de hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door de zonnepanelen van het gebouw. Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektrische energie.


De zonne-energie wordt gebruikt om verschillende elektrische apparaten en systemen in het gebouw van stroom te voorzien. Dit gebruik kan bestaan uit verlichting, apparaten, verwarmings- of airconditioning systemen, elektronica en andere elektrische apparaten. De energie die door de zonnepanelen wordt opgewekt, wordt in realtime verbruikt, wat betekent dat deze onmiddellijk wordt gebruikt terwijl deze wordt geproduceerd.

Als het gebouw geen thuisbatterij of een andere vorm van energieopslag heeft, wordt overtollige zonne-energie die niet onmiddellijk wordt gebruikt teruggevoerd naar het elektriciteitsnet. Het teveel aan elektriciteit kan worden verekend en gecompenseerd (belasting) door middel van de terugleververgoeding.Van en naar het energienet

Overdag, wanneer de zonneproductie groter is dan het verbruik in het gebouw, wordt de overtollige elektriciteit teruggeleverd aan het stroomnet, ook wel de energieleverancier genoemd. Dit proces wordt gewoonlijk "terugleveren" genoemd.

Terugleveren stelt de eigenaar in staat om een terugleververgoeding en compensatie (belasting) te ontvangen voor de overtollige elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt. De overtollige energy stroomt terug naar het energienet en wordt gebruikt door andere verbruikers. De elektriciteitsmeter van de eigenaar van het gebouw kan achteruit lopen of wordt gecompenseerd tegen de terugleververgoeding, waardoor het energieverbruik van het energienet wordt gecompenseerd.

's Nachts of tijdens periodes waarin de zonneproductie onvoldoende is om aan de energievraag van het huis te voldoen, zal het huis elektriciteit uit het stroomnet halen. In dit geval registreert de elektriciteitsmeter het verbruik vanuit het stroomnet.

Over het algemeen profiteert de eigenaar van het huis van de compensatieregeling omdat hij zijn energieverbruik kan compenseren met de overtollige zonneenergie gedurende de dag. Dit stelt hen in staat om hun afhankelijkheid van het hoofdnet te verminderen en mogelijk hun energierekening te verlagen. De energieleverancier profiteert van de overtollige energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen van het huis, wat bijdraagt aan de totale energievoorziening in het gebied.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke details van de terugleververgoeding en de afspraken met de energieleverancier kunnen variëren, afhankelijk van de locatie en het type contract.

Met een 5 Kwh thuisbatterij

Overdag, wanneer de zonne-energie productie groter is dan het verbruik in het huis, wordt de overtollige energie geleverd aan de 5 kWh-batterij voor opslag. De thuisbatterij fungeert als een buffer, waardoor de overtollige energie kan worden opgeslagen voor later gebruik. Zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt alle extra overtollige energie boven de capaciteit geleverd aan het stroomnet (energieleverancier).

's Avonds of in periodes dat de zonneproductie onvoldoende is om aan de elektriciteitsvraag van het gebouw te voldoen, wordt de opgeslagen energie in de batterij eerst gebruikt. Het gebouw zal elektriciteit uit de batterij halen om in de energiebehoefte te voorzien. Wanneer de lading van de batterij leeg is of niet aan de vraag kan voldoen, zal het gebouw vervolgens elektriciteit uit het hoofdnet halen.Door de energie van de thuisbatterij te gebruiken voordat het huis energie afneemt van het stroomnet, kan het huis de afhankelijkheid van opgeslagen zonne-energie maximaliseren en zijn afhankelijkheid van stroomnet minimaliseren. Dit kan helpen de energiekosten te verlagen en de zelfvoorziening te vergroten.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke werking van het batterijsysteem, inclusief de laad- en ontlaadalgoritmen, afhankelijk kan zijn van het type en de configuratie van de batterij, evenals van elk "Naturepower" energiebeheersysteem. Bovendien zal de beschikbaarheid en het gebruik van batterij-energie voor eigen verbruik afhangen van de elektriciteitsvraag van het huis en de totale capaciteit en laadtoestand van de batterij.Met 10 Kwh thuisbatterij

Overdag, wanneer de zonne-energie het energieverbruik van het gebouw overschrijdt, wordt de overtollige energie naar de 10 kWh-batterij geleid voor opslag. Terwijl de batterij wordt opgeladen, blijft deze de overtollige energie opslaan totdat de zijn volledige capaciteit is bereikt. Zodra de batterij volledig is opgeladen, wordt eventuele extra overtollige energie naar het stroomnet gestuurd en geleverd aan het stroomnet.

's Avonds en 's nachts, wanneer de zonneproductie onvoldoende is om aan de energievraag van het huis te voldoen, wordt de opgeslagen energie in de batterij eerst gebruikt. Het huis zal elektriciteit uit de batterij halen, zodat de opgeslagen zonne-energie wordt verbruikt voordat er energie uit het stroomnet wordt ontrokken.

Zolang de thuisbatterij voldoende is opgeladen, kan aan de energiebehoeften van het huis worden voldaan zonder stroom van het net te halen. Wanneer het energieniveau van de batterij echter onder een bepaalde ingestelde drempel daalt of leeg raakt, zal het huis overschakelen op het onttrekken van energie aan het stroomnet om de resterende energiebehoeften te dekken.

Door het gebruik van opgeslagen zonne-energie uit de thuisbatterij te optimaliseren, kan de afhankelijkheid van het huis van stroomnet worden geminimaliseerd. Deze vermindering van het netgebruik kan leiden tot lagere energiekosten en mogelijk leiden tot een verlaging van de energiebelastingen, omdat het huis meer zelfopgewekte hernieuwbare energie gebruikt.

Het is belangrijk op te merken dat de werkelijke vermindering van het gebruik van het stroomnet en de daaruit voortvloeiende kostenbesparingen afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder de energieverbruikspatronen van het huis, de productiecapaciteit van zonne-energie en de capaciteit van de thuisbatterij. Bovendien kunnen lokale regelgeving en energietarieven ook van invloed zijn op de financiële voordelen die gepaard gaan met het verminderen van het stroomgebruik.

Samenvatting

Een woning of bedrijf met een batterijsysteem wordt onafhankelijker van de energieleverancier door een groter zelfverbruik van zonne-energie mogelijk te maken en de afhankelijkheid van het stroomnet te verminderen. De batterij maakt het mogelijk om energie op te slaan en te gebruiken op momenten dat de zonneproductie laag of niet-bestaand is, zoals 's avonds of' s nachts.

Bovendien kan de integratie van een batterijsysteem met een dynamisch prijscontract extra voordelen bieden. Bij dynamische contracten bieden energieleveranciers verschillende uurtarieven voor elektriciteit op basis van het tijdstip van de dag of andere factoren. Door het batterijsysteem te programmeren om het energieverbruik te optimaliseren in periodes met lagere elektriciteitsprijzen, kan de installatie de kosten verder verlagen.

Het batterijsysteem kan worden geconfigureerd om automatisch de laad- en ontlaadpatronen aan te passen op basis van de dynamische prijsinformatie die van de energieleverancier wordt ontvangen. Het "NATUREPOWER" -systeem kan energiestromen berekenen en reguleren om ervoor te zorgen dat elektriciteit wordt verbruikt en opgelagen wanneer de tarieven laag zijn en uit de batterij wordt geleverd wanneer de tarieven hoog zijn. Op deze manier kan het zuinigste energiemodel automatisch worden geprogrammeerd, waarbij wordt geprofiteerd van de goedkopere elektriciteitsperioden.

Door een batterijsysteem te integreren met dynamische prijzen, kan de installatie mogelijk extra besparingen op energiekosten realiseren. Het zorgt voor een betere afstemming tussen energieverbruik en prijsstelling, waardoor gebruikers kunnen profiteren van lagere tarieven tijdens daluren of wanneer de opwekking van hernieuwbare energie hoog is.

Het is echter belangrijk op te merken dat de specifieke details en beschikbaarheid van dynamische prijscontracten kunnen variëren, afhankelijk van de locatie en energieleverancier.

Over het algemeen kan het combineren van een batterijsysteem met dynamische prijsstelling de financiële voordelen van de installatie vergroten, de energie-onafhankelijkheid vergroten en bijdragen aan een efficiëntere en kosten effectievere strategie voor energiebeheer.